Habos egen flora

En helt ny flora, som omfattar Habo kommun finns nu att köpa. Gösta Börjeson har skrivit text och fotograferat. Till floran finns bifogat en CD-skiva med bilder och utbredningskartor. Bokens titel är ”Floran i Habo kommun” ISBN 91-972863-7-0 och utgiven av SBF-förlaget , Uppsala.

Haboflor

Omslagsbild till ”Floran i Habo” Mosippor vid Hulan i Brandstorp, Habo kommun. Foto: Gösta Börjesson