Naturguide

Haboguide

 

Ny naturguide

En ny naturguide över Habo finns framtagen till försäljning genom vår ordförande eller på biblioteket. Förhoppningsvis ska den också finnas på Habo kommuns hemsida (www.habokommun.se)