Naturreservat i Habo

Naturreservat

Log300

Naturreservat inom Habo kommun.

På denna sida vill vi presentera de naturreservat som finns inom Habo kommun. Allt efterhand som vi får fram bilder kommer vi att skriva och visa någon eller några bilder från varje reservat.

Ett nytt naturreservat kommer att bildas runt Hökesån från Vättern och till Habo kyrkby och Pirkåsbäckens nedersta del mot Hökesån.

Vi börjar med Stora Kärrs Bokskog, som finns närmast samhället.

Norr om Habo och vid Vätterstranden finns Haboskogen.

Söder om Habo på gränsen mellan Västergötland och Småland vid Domneåns mynning finns reservatet Domneån.

Fiskebäcks ängar finns alldeles söder om Habo utefter gamla Bränningevägen.

I nordvästra delen av kommunen finns Bare mosse.

Habomossen ligger utefter Grenavägen och gränsar till S Kroksjön i den norra delen

I sydvästra delen av kommunen finns Dumme mosse.

Från Tidaholmsvägen i väster till Fagerhult samhälle i öster finns Gagnån.

I norr finns Hökensås.

2 km nordväst om Brandstorp kyrka ligger Skämningsfors naturskog.

Vårt senaste naturreservat är Knipåns dalggång.