Bare Mosse

Naturreservat

Mossen är ganska svårtillgänglig och nås lämpligast från Amurliden i söder, eller via Åsebygd i öster. Naturvårdsområdet, som omfattar 397 ha, sträcker sig även in i Mullsjö och Tidaholms kommuner. Även Möjamossen i väster ingår i komplexet. Genom sin otillgänglighet är mossen mycket ostörd. Vid Spjutö och Storö finns några stora höljor. Mosseplanet domineras av ljung, tuvsäv och klockljung. I mjukmattorna förekommer vitag, dystarr och sileshår. I de sydöstra kanterna finns mycket myrlilja. Vid Amurliden i söder finns kommunens högsta punkt på 350 m ö h. I de södra kanterna är fula dikningar gjorda och ett hårt skogsbruk bedrivs på omgivande marker. I de östligaste delarna finns kärrartade partier med korallrot och spindelblomster.

Några bilder från Bare mosse.

Baremo1

Annas hölja på Bare mosse.

Baremo2

Bare mosse

Foto: Gösta Börjeson