Dumme Mosse

Naturreservat

Fågelskyddsområdet omfattar norra delen av Dumme mosse och Store mosse som till en del ingår i kommunen. Området är belagt med tillträdesförbud från april till augusti. Det är mycket svårtillgängligt men kan nås med båt från Gigeryd eller till fots från Gunnarsö eller Älgafall för Store mosse-delen. Under våren kan intressanta fågelarter studeras från fågeltornet söder om Gigeryd. Då kan man få se smålom, trana, beckasin och sångsvan. Botaniskt är den norra laggen vid Store mosse av störst intresse

Dummem01

Foto: Gösta Börjeson