Hökensås

Naturreservat

Reservatet från 1969 omvandlades till naturvårdsområde 1996 och omfattar 2180 ha. Ungefär hälften av området ingår i Habo kommun och innefattar häradsallmänningen, belägen öster om Tidaholmsvägen. Naturen utgörs av mäktiga sandavlagringar som är mycket plana i söder (Svedmon, Sörmon), men mot norr bildas system av åsar och dödisgropar. Floran är mycket mager med mosippa och cypresslummer som intressanta inslag. Flera små näringsfattiga sjöar är spridda över hela området. Efter stridigheter med greven på Visingsborg, bekräftade Magnus Ladulås 1286, att allmänningen tillhörde bönderna i Vartofta härad och Visingsö. Först 1690 drogs dock gränserna upp och markerades med 17 stenar. Senare skiftades Habo och Gustav Adolf-delen ut söder om Svedån.
Några bilder från Hökensås.

Hokens01

Hökensås.

Hokens02

Laxagölen på Hökensås.

Hokens03

Cypresslummer på Hökensås.

Foto: Gösta Börjeson