Logo

Habo Naturskyddsförenings logo vill symbolisera att det finns en vakande falk över Habo.

 

”En falk, som ser förändringen i naturen och slår larm när något inte är som det ska vara.

En falk, som visar var fina naturupplevelser kan finnas.

En falk, som vill värna om dessa i Habo.”