Grundsida utan miniatyr

Alternativ rubrik

I år tänker vi att försöka organisera någon form av floraväkteri för kommunens mest hotade arter, för att se om de ökar eller minskar i antal samt om skötselåtgärder behövs. Om du är intresserad av att delta i detta och bevaka några växtlokaler i din närhet så hör av dig till oss.