År 2010

Vårvandring

Vårvand-10-01

Skogsbingel, blådippa och vitsippa.

Årets vårvandring gick i Baggebolet, Brandstorp.

Här är några bilder från vandringen.

Vårvand-10-02

”Blåsippan uti backarna står …”

Vårvand-10-03

”Nu är det vår”

Vårvand-10-04

Gullpudra vid dikeskanten.

Vårvand-10-05

Vårfryle.

Vårvand-10-06

Vårfryle lite närmare.

Vårvand-10-07

Kaffe smakar bra i kylan.

Vårvand-10-08

Deskmeknopp

Vårvand-10-09

Vildkaprifol.

Vårvand-10-10

Vårlök.

Samtliga foto A. Svensson.


 

De vilda blommornas dag

Vildblom-10-01

Ute på plats.

Utflykt på ”De vilda blommornas dag” gick i år till vära slåtterängar för att se brudsporre blomma innan slåtter i augusti. Till vår stora besvikelse kunde vi inte se några brudsporrar, men andra vilda blommor.

Här följer ett urval av de blommor, som vi såg:

Vildblom-10-02

 

Nattviol.

Vildblom-10-03

Vanlig viol.

Vildblom-10-04

Jungfrulin.

Vildblom-10-05

Ormrot.

Vildblom-10-09

Tjärblomster.

Vildblom-10-06

Marienycklar såg vi på ängen bredvid.

Vildblom-10-07

Denna lilla slända satt på ett grässtrå.

Vildblom-10-08

Efter rundvandringen smakade kaffe gott.

Tack till alla, som var med.

Samtliga foto A. Svensson