Välkommen

till

Naturskyddsföreningen i Habo


Bilder från ”De vilda blommornas dag” kan ses här


Bränning på Tålåsen se bilder här


Foto Thomas Gunnarsson

Årets växt är röd trolldruva och svart trolldruva
(Actaea erythrocarpa och Actaea spicata)

Ovan bilder är hämtade från Svenska Botaniska Föreningens hemsida
(www.svenskbotanik.se/arets-vaxt)


Tubkikare.

Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av medlemmar mot uppvisande av medlemskap. Kikaren har en förstoringsgrad på 20 – 60 ggr. och den är av märket ”Lotus”.
Den finns hos Arne Svensson Gärdesgatan 19 Habo, tel 036-414 23 eller e-post arne@arsv.se

Floraväkteri och Botanikkurs

Du som är intresserad att delta i floraväkteri och eller botanikkurs hör av dig till Gösta Börjesson tel 036-406 11 eller e-post gosta.borjeson@telia.com

 


 Nästa punkt på vårt program

LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI

SLÅTTER PÅ TÅLÅSEN

Vi fortsätter med att slå ”våra ängar” vid Tålåsen för att gynna orkidén Brudsporren som växer på dessa platser. Brudsporren gynnas av att marken runt omkring slås med lie.
Vi använder våra nya liar s.k. ”knackliar”. Dessa är lättare och längre än sina föregångare, perfekta för att spara ryggen.
Vi kommer även i år att ha en kort genomgång om vilken teknik man ska använda för lieslagning och hur dessa ”knackliar” fungerar.

Tag med förmiddagskaffe som vi dricker vid en rast. Dessutom är det bra att ta med vatten för att dämpa törsten.

Samling på parkeringen vid Hembygdsgården.

VÄLKOMNA PÅ SLÅTTER!

Plats:                            Parkeringen vid Hembydsgården i Habo för samåkning.
Tid:                               Kl. 09.30
Ansvarig:                   Johan Deimert tel. 0703-74 84 80