Välkommen

till

Naturskyddsföreningen i Habo


Vårt program kommer i fortsättning att skickas ut med e-post till dem, som angivet e-post i medlemsregistret. Övriga får programmet per post.


Hösten och vinterns program är avklarade. Nytt program kommer till våren.

Om du har e-post men inte har den angiven i medlemsregistret, kan du skicka den till habo_nsf@arsv.se så skickar vi programmet när det är färdigt.


Nya naturreservat i Habo ”Hökesån Lampen” och ”Karstorp vid Gagnån” 

BILDER FRÅN

ÖRINGGUIDNING OCH ÖRINGENS DAG 2021

Även i år ordnade vi utflykt till Knipån på samma dag som ”Öringens Dag”.

JP uppmäksammade detta med en artikel i tidningen. Artikeln går att läsa här.

På väg ner till ån

 

I år var det mycket öring

 

           Foto A.Svensson

 

 


Tubkikare.

Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av medlemmar mot uppvisande av medlemskap. Kikaren har en förstoringsgrad på 20 – 60 ggr. och den är av märket ”Lotus”.
Den finns hos Ulf Bertills, tel 0702-80 66 55 eller e-post ulf.bertills@telia.com


 

Årets växt 2022

    Foto A. Svensson

Årets växt 2022 är Grönpyrola, Pyrola chlorantha.

Mer om grönpyrola kan du läsa här.


Föryngringsförsök med mosippa i Habo

Artikel publicerad i ”Calluna” nr 3 går att läsa  här.
Jönköpings-Posten har även uppmärksammat detta med en stor artikel som går att läsa här


Floraväkteri och Botanikkurs

Du som är intresserad att delta i floraväkteri och eller botanikkurs hör av dig till Gösta Börjesson tel 036-406 11 eller e-post gosta.borjeson@telia.com


Ett nytt vår- och sommarprogram kommer efter nyår.

 

På grund av pandemin kan det ändras. Här på hemsidan kommer det att visas om något kommer att ställas in.