Välkommen

till

Naturskyddsföreningen i HaboFoto J. Deimert

Så var slåtterkursen avslutad.

Rapport från årets liekurs kan läsas här


Bilder från årets slåtter och bränning på Tålåsen kan ses här


Bilder från ”De vilda blommornas dag” kan ses här


Foto Thomas Gunnarsson

Årets växt är röd trolldruva och svart trolldruva
(Actaea erythrocarpa och Actaea spicata)

Ovan bilder är hämtade från Svenska Botaniska Föreningens hemsida
(www.svenskbotanik.se/arets-vaxt)


Tubkikare.

Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av medlemmar mot uppvisande av medlemskap. Kikaren har en förstoringsgrad på 20 – 60 ggr. och den är av märket ”Lotus”.
Den finns hos Arne Svensson Gärdesgatan 19 Habo, tel 036-414 23 eller e-post arne@arsv.se

Floraväkteri och Botanikkurs

Du som är intresserad att delta i floraväkteri och eller botanikkurs hör av dig till Gösta Börjesson tel 036-406 11 eller e-post gosta.borjeson@telia.com

 


 Nästa punkt på vårt program

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER

BRASAFTON

Brasan brinner i Habo Hembygdsgård. Vi ser på varandras naturbilder. Tag med bilder, som du vill visa, på dia, dator eller valfritt sätt.

För att flera ska få möjlighet att visa sina bilder, vill vi att varje visare har max 50 bilder.

Vi bjuder på kaffe med härlig hembakad ostkaka!

Chans finns även att vinna ostkaka att ta med hem i vårt lotteri.

VÄLKOMNA!

Plats:        Hembygdsgården i Habo.
Tid:            Kl. 19.00
Ansvarig:  Elisabet Markstad tel.036-415 28