Välkommen

till

Naturskyddsföreningen i Habo


Naturskyddsföreningen får specialpris hos Friskis. Läs mer här.


Nytt program kommer för höst och vinter finns att hämtas här.

Om du har e-post men inte har den angiven i medlemsregistret, kan du skicka den till habo_nsf@arsv.se så skickar vi programmet.


VECKA 40: DEN 30 SEPTEMBER TILL DEN 8 OKTOBER

MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2023: STARTA DAGEN MED EKO

Läs mer i vårt program eller på denna länk


Nästa punkt på vårt program:

ONSDAGEN DEN 25 OKTOBER

UTTERN, SMÅLANDS LANDSKAPSDJUR

Läs mer nedan


Nya naturreservat i Habo ”Hökesån Lampen” och ”Karstorp vid Gagnån”


Årets växt 2023

Foto Jan Y Andersson, Solna Bilderna är tagna från internet.

Årets växt 2023 är Kärrspira  (Pedicularis palustris.)


BILDER FRÅN

ÖRINGGUIDNING OCH ÖRINGENS DAG 2022

Även i år ordnade vi utflykt till Knipån på samma dag som ”Öringens Dag”.

JP uppmäksammade detta med en artikel i tidningen. Artikeln går att läsa här.

På väg ner till ån

 

I år var det mycket öring

 

           Foto A.Svensson

 

 


Tubkikare.

Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av medlemmar mot uppvisande av medlemskap. Kikaren har en förstoringsgrad på 20 – 60 ggr. och den är av märket ”Lotus”.
Den finns hos Ulf Bertills, tel 0702-80 66 55 eller e-post ulf.bertills@telia.comFöryngringsförsök med mosippa i Habo

Artikel publicerad i ”Calluna” nr 3 går att läsa  här.
Jönköpings-Posten har även uppmärksammat detta med en stor artikel som går att läsa här


Floraväkteri och Botanikkurs

Du som är intresserad att delta i floraväkteri och eller botanikkurs hör av dig till Gösta Börjesson tel 036-406 11 eller e-post gosta.borjeson@telia.com


Ett nytt höst- och vinterprogram är klart.

ONSDAGEN DEN 25 OKTOBER

UTTERN, SMÅLANDS LANDSKAPSDJUR

Foto B. Gunnevik

Börje Gunnevik föreläser om och visar bilder på utter.

Utter

Många års spårning och spaning efter utter har lett fram till att jag började hålla föreläsningar/undervisningar om detta fantastiska djur, utter. Tack vare mitt intresse och kunskap om utter, har jag även anlitats som expert av myndigheter, både vad det gäller inventering av bestånd och rättsliga frågor, där skyddet av utter åberopats.
Genom mitt ständiga sökande efter mer kunskap om utter, har jag blivitinbjuden vid flera tillfällen till djurparker i Sverige där de har utter. Likaså har jag varit inbjuden till Naturhistoriska Riksmuseét i Stockholm, dit alla förolyckade uttrar skickas. Fick guidning i hela anläggningen och fick då se allt det de har om djur. Även närvara vid obduktion av utter.
I mina föreläsningar får vi lära känna uttern i dess olika livsmiljöer och höra om vad som görs för att bevara arten.

VÄLKOMNA!

Plats:                  Mariasalen Kyrkans hus (S:t Johannes) i Habo
Tid:                     Kl. 19.00.
Ansvarig:           Margareta Nilsson tel.036-467 05