Välkommen

till

Naturskyddsföreningen i HaboFoto J. Deimert

Så var slåtterkursen avslutad.


Bilder från årets slåtter och bränning på Tålåsen kan ses här


Bilder från ”De vilda blommornas dag” kan ses här


Foto Thomas Gunnarsson

Årets växt är röd trolldruva och svart trolldruva
(Actaea erythrocarpa och Actaea spicata)

Ovan bilder är hämtade från Svenska Botaniska Föreningens hemsida
(www.svenskbotanik.se/arets-vaxt)


Tubkikare.

Föreningen har köpt in en tubkikare med stativ, som kan bokas av medlemmar mot uppvisande av medlemskap. Kikaren har en förstoringsgrad på 20 – 60 ggr. och den är av märket ”Lotus”.
Den finns hos Arne Svensson Gärdesgatan 19 Habo, tel 036-414 23 eller e-post arne@arsv.se

Floraväkteri och Botanikkurs

Du som är intresserad att delta i floraväkteri och eller botanikkurs hör av dig till Gösta Börjesson tel 036-406 11 eller e-post gosta.borjeson@telia.com

 


 Nästa punkt på vårt program

SEPTEMBER

SVAMPUTFLYKT

Tid och plats för svamputflykten kommer att finnas i höstprogrammet

Svamputflykt med svampkonsulent Lars-Göran Hellsten. Ta med svampkorg och fika.

VÄLKOMNA!