År 2011

Vårvandring

Vårvand-11-01

Samling inför vårvandringen

Årets vårvandring gick i markerna vid Skämningsfors, Brandstorp.

Här är några bilder från vandringen.

Vårvand-11-02

Deskmeknopp i full blom

Vårvand-11-03

Gullpudra

Vårvand-11-04

Knippfryle

Vårvand-11-05

Tandrot

Vårvand-11-06

Skogsviol

Vårvand-11-07

Skogsfräken

Vårvand-11-08

Fika smakade gott efter vandringen

Samtliga bilder A. Svensson


 

Slåtter på Tålåsen

Slåtter-11-01

Liemän vilande på sin lie.

 

Vårens program avslutas traditionsenlig med slåtter på Tålåsen, samma dag som ”Ängens Dag” firas. I år var vi bara 6 som ställde upp. Bättre uppslutning önskas till nästa år. Vädret var idealist med några moln, som skymde solen emellanåt.
Vår slätter vill främja de brudsporrar, som finns på åkerholmarna på Tålåsen. I år fanns det 6 blommande brudsporrar.

Här följer några bilder från det ”hårda” slåtterarbetet.

Slåtter-11-02

Lite svettigt kan det bli under slåttern.

Slåtter-11-03

Någon eller några måste räfsa.

Slåtter-11-04

Fika behövs för att kunna fortsätta.

Slåtter-11-05

I år fick vi åskådare också.

Slåtter-11-06

Blommande brudsporre.

Slåtter-11-07

Utblommad brudsporre.

Samtliga foto A. Svensson


 

Bildvisning

Bildvis-11-01

Naturfotograf Kristoffer Sahlén.

Hösten 2011:s första programpunkt var med bildvisning av naturfotograf Kristoffer Sahlén. Han visade ”Vilda bilder” påen stor filmduk (280×210 cm). Hans vilda bilder sträckte sig från hemma vid husknuten till björnarnas rike.  Det var god tillströmning av publik.
Foto A. Svensson