Naturreservat i Habo

Naturreservat inom Habo kommun.

På denna sida vill vi presentera de naturreservat som finns inom Habo kommun. Allt efterhand som vi får nya kommer de att presenteras här. Bilderna till höger är länkar till Länsstyrelsen, där beskrivning och karta finns för respektive naturreservat. För närvarande finns det 20 naturreservat i Habo kommun.

Längst i söder finns reservatet Dumme mosse, som sträcker sig in i Jönköping.

På gränsen mellan Västergötland och Småland vid Domneåns mynning finns reservatet Domneån.

Fiskebäcks ängar finns alldeles söder om Habo utefter gamla Bränningevägen.

Utefter Hökesån från Vättern och upp till Habo Kyrkby finne fyra naturreservat:

Hökesån nedre från Vättern och till Kråkerydsleden

Hökesån  genom Habo samhälle och Pirkåsbäckens nedersta del mot Hökesån.

Hökesån-Hallebo sträcker sig från Spinnet och upp till Habo kvarn.

Hökesån Lampen sydväst om Habo kyrka.

Öster om väg 195 och norr om Sjogarpsrondellen finns Stora Kärrs Bokskog.

Längs Knipån finns två reservat:

Knipån nedre, som sträcker sig från Knipåns utlopp i Vättern och till Skårhultsdammen.

Knipån-Kivarp, fån Skårhulsdammeen och upp Kivarp.

Cirka 5 km norr om Habo utefter väg 195 finns Lufsebäcken.

Norr om Habo och vid Vätterstranden finns Haboskogen, som sträcker sig mellan Lufsebäcken och Hornån

Där Haboskogen slutar i norr tar Hornån nedre vid.

Habomossen ligger utefter Grenavägen och gränsar till S Kroksjön i den norra delen

Från Tidaholmsvägen i väster till Fagerhult samhälle i öster finns Gagnån.

Öster om väg 195 i Fagerhult finns reservatet Karstorp vid Gagnån

I nordvästra delen av kommunen finns Bare mosse.

I norr finns två reservat på Hökensås

2 km nordväst om Brandstorp kyrka ligger Skämningsfors naturskog.