År 2012

De vilda blommornas dag

Vild_blom_12

Utflykt på ”De vilda blommornas dag” gick i år längs Hökesån från reningsverket till Spinnardammen.

Tack till alla, som var med.

Foto A. Svensson


 

Slåtter på Tålåsen

Slåtter-12-01

Vårens program avslutas traditionsenlig med slåtter på Tålåsen, samma dag som ”Ängens Dag” firas. I år var vi bara 6 som ställde upp. Bättre uppslutning önskas till nästa år. Vädret var idealist med några moln, som skymde solen emellanåt.

Vår slätter vill främja de brudsporrar, som finns på åkerholmarna på Tålåsen. I år fanns det 11 blommande brudsporrar.

Slåtter-12-05

Blommande brudsporre.

Slåtter-12-04

Utblommad brudsporre.

Samtliga foto A. Svensson


 

Öringsafari

Öring-12-01

Årets öringsafari ägde rum den 28 okt. 2012

Vi var ca 20 pers.,som samlades vid omlöpet för Knipån och gick över väg 195 och spanade längs ån.  Här såg vi öring.

Här är några bilder från öringsafarin.

Någon fena och något plask såg vi.

Öring-12-02

 

Öring-12-03
Samtliga foto A. Svensson