Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls hos Leif den 25 januari 2024 kl 18:00

Meddela Leif på tel 0709-70 43 75 eller e-post leif.milton@telia.com om du inte kan komma