Mosippa

Föryngringsförsök med mosippa i Habo

Mosippa i Habo 2020, foto: Lars Olof Markstad

Under 1970-talet fanns många rikliga lokaler med mosippa i Habo. Speciellt inom häradsallmänningens område på Hökensås (se ”Floran i Habo kommun” s 86 ff). Därefter har både antalet lokaler och individer avtagit i snabb takt. Nu återstår endast ca 10 % av förekomsterna från den tiden. Många idéer och försök har provats för att vända trenden.

Tord Ferm som har en gård i södra kanten av Hökensås har under några år lagt burar över de plantor som växer runt gården, och även samlat frön och drivit upp för att sedan plantera ut. Ett mindre område har bränts för att försöka gynna en föryngring. För fyra år sedan brändes ett större område av genom länsstyrelsens försorg. Två delar av detta område inhägnades för att hindra djur att beta av eventuella uppkommande plantor. Tord ville så frön i dessa inhägnader och samtidigt göra försök med att optimera underlaget samt bevattning. Detta har han fått länsstyrelsens tillåtelse till och det har nu pågått i ett par år.

I år frågade han om vi i Naturskyddsföreningen kunde hjälpa honom att så frön i tolv ytor som han gjort iordning i den ena inhägnaden. Efter ett besök på plats där han instruerade oss hur utsättningen av frön skulle gå till, åkte vi så ut och satte drygt 600 frön med ca 50 st i varje yta. Varje frö placerades med pincett på angivet avstånd från varandra. Nu återstår att följa upp resultatet och förhoppningsvis får vi lära oss lite mer om artens optimala betingelser.

Gösta Börjeson

Dammgatan 10, 566 32 Habo, gosta.borjeson@telia.com

Några bilder

Bränt område på Hökensås, foto Gösta Börjeson

 

Inhägnat område, foto Arne Svensson

 

Tord Ferm instruerar utsättning av frön, foto Arne Svensson

 

Askar med 600 frön färdiga att sättas ut. Ask med frön av mosippa, foto Göta Börjeson

 

Plantering av frön på iordningställd yta, foto Arne Svensson

 

Planterade frön av mosippa, foto Arne Svensson

 

Planterad planta från 2019, foto Arne Svensson