Naturobservationer

 

2020

Ringtrast på besök

En fin ringtrasthane har setts igår och idag 26/4 på Slättens fotbollsplaner och fotograferats av Anders Åhlund


Mosippan finns att beskåda.

Detta fina exemplar har Lars-Olof Markstad fotograferat den 13/4 -20


 

Slåtter på  Tålåsen

Läs här artikeln i JP som publicerades den 6/8 15 ”De slår för brudsporren”

Mosippa uppgrävd vid Furusjö.

Läs här artikeln, som fanns i JP den 28/4 -15: Hotad blomma uppgrävd

Läs artikeln, som fanns i GT den 29/4 -15:Sabotage mot hotad fridlyst blomma

Från Sven V Johansson kom denna rapport om vitnäbbad islom den 26/10 -14

Hej
Jag kan rapportera till ”Naturobservationer” att det första fyndet någonsin av Vitnäbbad islom har noterats i Habo kn igår och idag 25 – 26 oktober 2014, vid Ungdomsborgen i Munkaskog. Lomen upptäcktes av undertecknad igår f m ca 200 m rakt ut i den för dagen något gropiga Vättern. Efter utlarmning i ”Birdalarm” var det efter en kort stund ett 10-tal nöjda skådare på plats. Även idag, 26 okt har flera skådare varit där och fyllt på sin krysslista. Vitnäbbad islom som normalt häckar längs arktiska kuster från Ryssland och österut, brukar övervintra sparsamt bl a längs Norges kuster och sällsynt i Östersjön. Att den vitnäbbade islomen som nu uppträdde i sin vackra sommardräkt I HABO, är en STOR sensation!

Det finaste botaniska fyndet i sommar gjordes av Magnus Thorell som fann senblommande fältgentiana i en beteshage vid Äskhult

Fältgentiana

 Bild av havsörn, som Jan-Olov Wogenius har fotograferat vid ”Baskarps brygga” den 1/2 2014.

Havsörn

Vitrapunkel3

Vitrapunkel                                                                                                                   Foto G. Börjeson

Nya observationer i kommunens flora är alltid av intresse. I sommar var det Margareta Sterninger som hittade vitrapunkel på en gård i Jäboruder. Arten observerades första gången i Sverige just i Habo 1884 vid Habo station. Den har varit försvunnen sedan dess, men är nu alltså tillbaka i kommunen efter 132 år! På platsen fanns även någon blårapunkel. Det kan löna sig att titta lite extra i markerna runt knuten. Kanske dyker det oväntade fyndet upp där man minst anar det. Rapportera gärna era iakttagelser till oss i styrelsen.