Slåtterkurs

Brudsporre Foto A. Svensson

Nu är det äntligen dags! Med hjälp av ett beviljat projektbidrag och samarbete med Studiefrämjandet så kommer vi att anordna en slåtterkurs för att bl.a öka medvetandet av ängars betydelse.

Naturskyddsföreningen i Habo har under några år skött ett par Natura 2000-klassade ängslappar utanför Habo åt Länsstyrelsen. Detta för att främja orkidén Brudsporren, mer om Brudsporren, bilden ovan.

Detta görs genom att den första lördagen i augusti anordna en slåtter. Föreningen köpte för några år sedan in nya liar, långa träorv, knackeblad, för att slåttern skulle bli så rolig som möjlig. Detta har lyft slåttern till nästa nivå och det är härligt att inte längre behöva använda slåtterbalk utan att istället lyssna till det swishade ljudet av en lie.

För att locka fler medlemmar att delta i slåttern så ansökte föreningen hösten 2016 om ett projektbidrag för att kunna anordna en slåtterkurs. Och detta blev beviljat!

Slåtterkursen kommer att anordnas som en studiecirkel med den erfarne kursledaren Mats ”LieMats” Rosengren med början i slutet av maj. Kursen syftar inte endast till att lära ut lieslåtter utan även öka deltagarnas kunskap kring ängar och ängsväxter och vad de betyder för landskapet. Utöver detta kommer även medlemmar från de närliggande kretsarna Bankeryd och Mullsjö att bjudas in som i ett led att öka samarbetet mellan de lokala kretsarna.

Fram till slåtterdagen så kommer det att dyka upp en del inlägg här för att följa framstegen som görs.

För anmälan eller mer information skicka ett mail till johan@deimert.se.
Här kan du se Johans presentation av slåtterkursen från årsmötet slatter_presentation

Rapport från årets liekurs

Syftet med kursen var att få fler intresserade av lieslåtter och ängsskötsel samt att utöka samarbetet med Habos grannkretsar. Kursen är delfinansierad av projektpengar från Naturskyddsföreningen Riks och genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet.

Sju stycken deltagare tog vetgirigt  till sig den kunskap och erfarenhet som kursledare Mats Rosengren delade med sig av, högt som lågt, historia, berättelser, teknik, utrustning. Synd att det bara var tre stycken kurstillfällen.

De tre kurstillfällena var väl valda vid bokningen i januari för att vädret skulle vara så bra som möjligt och det lyckades utmärkt. Riktigt härliga kvällar som spenderades dels vid ängarna vid Tålåsen och dels på Granshults gård där en av deltagarna bor och sköter ängsmark.

Mycket fokus låg naturligtvis på att få en bra teknik för att orka slå en hel dag, hur man rör sig, vilka balanslinjer finns det för att underlätta hanteringen av lien, hur transporterar och förvarar man en lie, hur viktigt det är att bladet är vasst och hur det blir vasst.

Alla kursdeltagarna var mycket nöjda med kursen och en del av dem dök upp på den årliga slåttern vid Tålåsen några dagar efter avslutad kurs för att ytterligare praktisera och träna.

Om det kommer ett tillfälle att vara med på en liekurs; ta den!

“Det här har jag längtat efter i flera år!” – Kursdeltagare

Repotage i JP

Läs repotaget i JP om lieslagning här

 I naturkontakt finns en artikel

Läs den här